Požární ochrana

Zajistíme pro Vás kompletní vypracování projektů požární bezpečnosti staveb “Požárně bezpečnostní řešení”, a to včetně projednání na místně příslušném odboru Hasičského záchranného sboru.

Cenu Požárně bezpečnostního řešení Vám sdělíme telefonicky a je závislá na rozsahu práce a kvalitě Vašich podkladů.

Požárně bezpečnostní řešení vypracovává v naší společnosti kvalifikovaný autorizovaný inženýr v oblasti požární bezpečnosti staveb. Úspěšnost souhlasných stanovisek je takřka 100%.

Jako součást komplexnosti služeb jsme připraveni pro Vás zajistit revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.

Ceny Vám rádi sdělíme mailem, případně telefonicky, po upřesnění Vašeho požadavku, a rozsahu prací.

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

Po vyřešení vstupní problematiky Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek. Ve smluvním vztahu se zavážeme plnit následující rozsah služeb: