Požární ochrana

Zajistíme pro Vás kompletní vypracování projektů požární bezpečnosti staveb “Požárně bezpečnostní řešení”, a to včetně projednání na místně příslušném odboru Hasičského záchranného sboru.

Cenu Požárně bezpečnostního řešení Vám sdělíme telefonicky a je závislá na rozsahu práce a kvalitě Vašich podkladů.

Požárně bezpečnostní řešení vypracovává v naší společnosti kvalifikovaný autorizovaný inženýr v oblasti požární bezpečnosti staveb. Úspěšnost souhlasných stanovisek je takřka 100%.

Jako součást komplexnosti služeb jsme připraveni pro Vás zajistit revize a odborné kontroly v následujícím rozsahu.

Ceny Vám rádi sdělíme mailem, případně telefonicky, po upřesnění Vašeho požadavku, a rozsahu prací.

 • revize hydrantů,
 • revize hasicích přístrojů,
 • dodávky přenosných hasicích přístrojů,
 • dodávky a montáž zařízení pro zásobování požární vodou – hydrantů,
 • dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek,
 • označení únikových cest a východů,
 • montáž požárních ucpávek,
 • kontroly požárních ucpávek,
 • kontroly požárních dveří,
 • kontroly požárních klapek,
 • revize a kontroly EPS,
 • dodávky a montáž nouzového osvětlení,
 • kontroly provozuschopnosti nouzového světelní,
 • revize elektrických spotřebičů a zařízení,
 • revize plynových zařízení,
 • revize plynové instalace,
 • revize plynových spotřebičů,
 • kontrola spalinových cest,
 • revize požárního odvětrání,
 • technické kontroly vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky,
 • kontroly regálů, včetně regálů paletových,
 • kontroly vázacích prostředků,
 • kontroly zdvihacích zařízení,
 • Kontroly vázacích prostředků
 • Kontroly zdvihacích zařízení
 • a dále vše dle Vašich potřeb, dle naší dohody.

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

 • provedení vstupní preventivní požární prohlídky (auditu), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění,
 • na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí:
 • A. bez zvýšeného požárního nebezpečí, B. se zvýšeným požárním nebezpečím, C. s vysokým požárním nebezpečím,
 • školení zaměstnanců o PO,
 • školení vedoucích zaměstnanců o PO,
 • odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek,
 • odbornou přípravu preventisty PO,
 • vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením,
 • vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme.
 • vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme
Po vyřešení vstupní problematiky Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek. Ve smluvním vztahu se zavážeme plnit následující rozsah služeb:
 • provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy,
 • aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě,
 • provádění opakovaných školení o PO,
 • konzultačně poradenský servis,
 • účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem,
 • provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů.