Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní tabulky a značení je nutné umístit všude tam, kde tato opatření vyplývají z analýzy rizik a tam, kde obecně závazné právní předpisy definují druh bezpečnostních tabulek. Pokud instalaci bezpečnostních tabulek, značení nařizuje technická norma, lze se od ní odchýlit použitím jiného opatření, minimálně stejné účinnosti.

Lékárničky do firem, domácností, kanceláří i na cesty.

Jsou okamžiky, kdy o životě nebo smrti rozhodují vteřiny. Vybavená lékárnička, výrazně označená tabulkou, může o těchto vteřinách rozhodnout. Správně vybavená a označená lékárnička na pracovišti je předepsána bezpečnostním předpisem n.v. č. 101/2005 Sb – komentář lékárničky a zákonu č. 309/2006 Sb.

Tyto únikové značky mohou být nefototoluminiscenční pouze v případě, že budova je vybavena funkčním nouzovým osvětlením. I tak doporučujeme použít verzi fotoluminiscenční Fotoluminiscenční tabulky neboť při požáru nemusí být nouzové osvětlení vždy funkční.