Hasicí přístroje

Hasicí přístroje dělíme na:

Hasicí přístroje práškové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích, nemocnicích, automobilech, kancelářích, chatách či domáconstech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Hasicí přístroje vodní

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

Hasicí přístroje CO2

Doporučení: Přístroje s CO2 jsou vhodné v průmyslu k hašení laboratoří, elektropřístrojů, různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Tyto hasicí přístroje je možné použít na hašení zařízení pod elektrickým napětím.

Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C).

Hasicí přístroje se speciální náplní

Doporučení: Následující přístroje mají zvláštní určení – specifické výhody, které umožňují například bezpečně hasit přístroje pod napětím nebo výpočetní techniku.

Požární třídy

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

Požární třída A

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Požární třída B

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída C

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída D

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.