Požární-revize.cz
Požární-revize.cz - Akční nabídka Hydrantové systémy a detektory kouře několik druhů.Co zde najdete?
Na těchto stránkách najdete náš přehled služeb požární ochrany, sortiment hasících přístrojů a doplňkového vybavení.


Vítejte!

Vážení klienti,

Dovolujeme si Vám představit novou podobu webových stránek. Doufáme, že Vám dokáží zpříjemnit naši další spolupráci a najdete zde vše, co hledáte.


Josef Opián, Požární-revize.cz

Víme jak na to!

PREVENCE POŽÁRNÍ OCHRANY
B. Dodavatel bude pro klienta zajišťovat, organizovat a vykonávat činnosti spojené s plněním zákonných povinností právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č.246/ 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), jejichž výkon přísluší odborně způsobilé osobě nebo techniku PO, z toho zejména:
B.1.1. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí.

B.1.2. Stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí.

B.1.3. Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců.

B.1.4. Odborná příprava preventistů požární ochrany.

B.1.5. Odborná přípravu členů preventivních požárních hlídek.

B.1.6. Školení osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době.

B.1.7. Zpracování dokumentace požární ochrany, případné její vedení a kontrola aktuálnosti.

B.1.8. Navrhování a instalaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

B.1.9. Navrhování podmínek pro úplnou požární prevenci a stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.

B.1.10. Označování pracovišť příslušnými příkazy, zákazy a pokyny.

B.1.11. Poskytování odborných konzultací.

B.1.11. Zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy.

B.1.12. Preventivní požární prohlídky o stavu PO.


REVIZE A KONTROLY POŽÁRNÍ OCHRANY

C. Dodavatel bude pro klienta zajišťovat, organizovat a vykonávat činnosti spojené s plněním zákonných povinností právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č.246/ 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), jejichž výkon přísluší odborně způsobilé osobě nebo techniku PO, z toho zejména:
C.1. Revizi a kontrolu věcných prostředků požární ochrany.

C.2. Revizi a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení.


SERVIS

D. Dodavatel bude pro klienta zajišťovat, organizovat a vykonávat činnosti spojené s plněním zákonných povinností právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č.246/ 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), jejichž výkon přísluší odborně způsobilé osobě nebo techniku PO, z toho zejména:
D.1. Revizi a kontrolu věcných prostředků požární ochrany.

D.2. Revizi a kontrolu požárně bezpečnostních zařízení.

D.3 Poskytování odborných konzultací.

D.4. Preventivní požární prohlídky o stavu PO.

D.5. Zastupování klienta při jednáních s orgány státní správy